อ.นฤมล จันทร์เกษม

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
    • ปริญาโท / 17
    • ปริญาโท / การศึกษามหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
    • การวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ และการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 10 ปี

ความเชี่ยวชาญอื่น:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:

โทรศัพท์:

อีเมล์: narumol_aor@hotmail.com

 

กิจกรรมล่าสุด


เอกสาร/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž ติดต่อเรา