อ.จรีรัตน์ อินทวัฒน์

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
    • / 0
    • ปริญาโท / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
    • สาขาสรีรวิทยา การพยาบาลด้านศัลยกรรม

จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 18 ปี

ความเชี่ยวชาญอื่น:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:

โทรศัพท์:

อีเมล์: Jareenoi1964@gmail.com

 

กิจกรรมล่าสุด


เอกสาร/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž ติดต่อเรา